2008-2009

MINI ODBOJKA

Anja Đurđević

Dejla Lukač

Ema Perazić

Melinda Škretović

Melisa Striković

Sanela Jonuzi

Sara Pepeljak

Silma Dibra

2010-2011

MINI ODBOJKA

Anastasija Vučinić

Asja Curanović

Dijana Kadić

Enida Striković

Hana Aljošević

Zara Laljević

X